Werkwijze

Tijdens het eerste contact overleggen we samen of je bij Betrokken Bewind aan het juiste adres bent.
Als dat zo is maken we een afspraak –bij jou thuis of op een andere locatie- om jouw vraag te bespreken.
Er kan uiteraard altijd iemand bij dit gesprek aanwezig zijn.

Een vraag om bewindvoering, curatele en/of mentorschap kun je zelf met mij bespreken, maar kan ook gedaan worden door een familielid of iemand anders uit jouw omgeving (bijvoorbeeld een begeleider). Mijn insteek hierbij is dat ik zelf een ontmoeting heb met degene wie het betreft, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Dit wordt vooraf door mij overlegd met de aanmelder.

Wanneer je besluit dat Betrokken Bewind voor jou de goede keuze is en dat bewindvoering, curatele en/of mentorschap gewenst is, dan moet hiervoor een aanvraag ingediend worden bij de kantonrechter. Je kunt dit zelf doen, maar ik kan hierbij ook behulpzaam zijn.

Nadat de kantonrechter een beslissing heeft genomen kan de bewindvoering, curatele en/of het mentorschap van start gaan.

Als de kantonrechter het verzoek tot bewindvoering/curatele heeft toegewezen, wordt er eerst een overzicht van al jouw inkomsten en uitgaven gemaakt om zo inzicht te krijgen in je financiële situatie. Vervolgens wordt er een budgetplan gemaakt. Betrokken Bewind informeert de instanties en bedrijven waar jij een financiële relatie mee hebt. Hen wordt uitgelegd dat jouw vermogen onder bewind is gesteld en er wordt hen gevraagd om het postadres te wijzigen. Vanaf dat moment zal Betrokken Bewind jouw gehele financiële administratie verzorgen.

Naast jouw huidige bankrekening wordt er een nieuwe bankrekening geopend die de beheerrekening wordt genoemd. Op deze bankrekening wordt het salaris, pensioen of uitkering gestort. Betrokken Bewind zorgt ervoor dat de vaste lasten zoals huur, energie en verzekeringen met geld dat op deze beheerrekening binnenkomt, worden betaald. Hier hoef je dus niet zelf zorg voor te dragen. De huidige bankrekening wordt de leefgeldrekening genoemd. Iedere week of maand wordt er door Betrokken Bewind een bedrag op deze rekening gestort waarvan je bijvoorbeeld boodschappen kunt doen. Met jouw pinpas kunt je geld opnemen. Het bedrag dat wekelijks of maandelijks op deze rekening wordt gestort is afhankelijk van jouw inkomsten, uitgaven en gezinssituatie en wordt in overleg met jou bepaalt.

 
Op jouw verzoek kan er een maandoverzicht van jouw financiën naar jou, familielid, vriend of hulpverlener gestuurd worden. Ook is de bewindvoerder verplicht periodiek verantwoording af te leggen aan de kantonrechter.

Als jouw bewindvoerder, curator of mentor wil ik betrokken zijn bij jouw leven indien jij dat wenst. Tenminste een keer per jaar kom ik op huisbezoek, dat kan zijn omdat we zaken moeten bespreken, maar dat kan ook voor de gezelligheid zijn.

Per mail of telefoon ben ik door de week goed bereikbaar voor jou. Mocht ik de telefoon niet opnemen dan kun je altijd de voicemail inspreken, dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug.

Bij bewindvoering, curatele en/ of mentorschap is het mogelijk een vergoeding voor de kosten aan te vragen bij de gemeente.

Scroll to top