Curatele

Wat doet de curator voor jou?


De curator zorgt ervoor dat jouw geldzaken en alles wat daarbij komt kijken goed geregeld worden.

Hierbij kun je denken aan de volgende zaken:

  • De afhandeling van de post van instanties (CAK, UWV, belastingdienst, gemeente)
  • Zorgen voor de betaling van de vaste lasten
  • De contacten met de diverse instellingen zoals gemeente en belastingdienst
  • Het aanvragen van kwijtscheldingen voor de gemeentelijke belastingen
  • Het aanvragen van huur- en zorgtoeslag
  • Het aanvragen van uitkeringen
  • Het afsluiten van verzekeringen
  • Het verzorgen van de belastingaangifte
  • Het aanvragen van bijzondere bijstand

Tevens is een curator jou mentor.

Als je onder curatele staat, verlies je handelingsbekwaamheden, je mag dan niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Er wordt een curator benoemd om de onder curatele gestelde persoon te vertegenwoordigen. Met een onder curatelestelling worden persoon en vermogen beschermd.

De taak van de curator eindigt door tijdsverloop als hij voor een bepaalde tijd was benoemd. Bij overlijden van de curator of klant en wanneer de curator onder curatele/bewind of mentorschap wordt gesteld. Tevens bij ontslag of beĆ«indiging van het curatorschap door de kantonrechter.
Een ex-curator moet alles wat niet uitgesteld kan worden voor de klant blijven doen tot een nieuwe curator benoemd is.

Scroll to top