Bewindvoering

Wat doet de bewindvoerder voor jou?


De bewindvoerder zorgt ervoor dat jouw geldzaken en alles wat daarbij komt kijken goed geregeld wordt.

Hierbij kun je denken aan de volgende zaken:

  • Het afhandeling van de post van instanties (CAK, UWV, belastingdienst, gemeente)
  • Het zorgen voor de betaling van de vaste lasten
  • De contacten met de diverse instellingen zoals gemeente en belastingdienst
  • Het aanvragen van kwijtscheldingen voor de gemeentelijke belastingen
  • Het aanvragen van huur- en zorgtoeslag
  • Het aanvragen van uitkeringen
  • Het afsluiten van verzekeringen
  • Het verzorgen van de belastingaangifte
  • Het aanvragen van bijzondere bijstand

Een bewindvoerder doet dus alleen de financiƫle begeleiding.

De taak van de bewindvoerder eindigt door tijdsverloop als hij voor een bepaalde tijd was benoemd. Bij overlijden van de bewindvoerder of klant en wanneer de bewindvoerder onder curatele/bewind of mentorschap wordt gesteld. Tevens bij ontslag of beĆ«indiging van het bewindvoerderschap door de kantonrechter.
Een ex-bewindvoerder moet alles wat niet uitgesteld kan worden voor de klant blijven doen tot een nieuwe bewindvoerder benoemd is

Scroll to top